Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการกำหนดส่วนราชการและการ
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ประกาศราคากลาง
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง03-03-2563
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ29-08-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน29-08-2562
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-08-2562
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-08-2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ29-08-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 29-08-2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-08-2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-08-2562
ประกาศราคากลาง03-08-2562
ประกาศราคากลาง03-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา25-02-2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ25-02-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25-02-2562
ประกาศขายทอดตลาด (62)15-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา15-02-2562
ประกาศราายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน15-02-2562
ก่อสร้างถนนคสล. สายถนนคต – วัดเขาโพรกเพลง หมู่ที่ 12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 04-02-2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายหนองพูด - หนองเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-01-2562
ประกาศราคากลาง22-01-2562
22-01-2562
16-11-2561
12-11-2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256212-11-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา06-02-2561
ประกาศรายชื่อผู่ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้เสนอราคา06-02-2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 06-02-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา05-02-2561
ประกาศรายชื่อผู่ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้เสนอราคา05-02-2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 05-02-2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-01-2561
ประกาศราคากลางม.617-01-2561
ประกาศราคากลางม.917-01-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-11-2560
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 18-10-2560
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 18-10-2560
ราคากลาง18-10-2560
ราคากลางโครงการปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 8656 พัทลุง ติดตั้งเครน (เก่า) พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 30-06-2560
ราคากลางซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 29-06-2560
ราคากลางโครงการปรับปรุง ระบบประปาเทศบาลตำบลนาขยาด บ้านขันหมู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง28-06-2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถพยาบาลฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 10 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง31-05-2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง31-05-2560
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024-05-2560
ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานราชการต่อไป05-04-2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านโรงรม (บ้านหน้าเขา) ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 15-10-2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านโรงรม(บ้านหน้าเขา)ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง14-10-2559
ประกาศ e-Auction05-10-2559
ประกาศสอบราคา05-10-2559
ประกาศสอบราคา05-10-2559
ราคากลางเครื่องเล่นพลาสติก22-09-2559
ราคากลางเครื่องออกกำลังกาย22-09-2559
ราคากลางกล้องวงจรปิด22-09-2559
ราคากลาง13-09-2559
ราคากลาง06-09-2559
ราคากลาง06-09-2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง02-08-2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 05-07-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พค. ๒๕๕๙04-06-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙04-06-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙04-06-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙04-06-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘04-06-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘04-06-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กย. ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค. ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กค. ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคา ๒๕๕๘04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗04-06-2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙10-05-2559
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< สิงหาคม  2563 >
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด
ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขุน จ.พัทลุง 074-842666
www.nakhayad.go.th