หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

นาขยาด

ตำบลนาขยาด เดิมชื่อตำบลสะพานข่อย ซึ่งเป็นชื่อของหมู่บ้าน ต่อมาพบว่าสาเหตุที่เปลี่ยนเป็น ตำบลนาขยาดเพราะพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะ กับการทำนา และเป็นที่ต่ำ น้ำจึงท่วมมากในฤดูฝน นาที่ทำมักจะไม่ได้ผล ภาษาปักษ์ใต้เรียกว่า "อย่าหยัด" ต่อมาเรียกว่า "นาหยัด" หมายความว่า ทำนาวางใจไม่ได้ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ภาคกลางใช้ว่า "นาขยาด" ปัจจุบันตำบลนาขยาดเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคา

ข่าวสารกองคลัง

ประกาศรับโอนตำแหน่ง

สรุปผลการประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนอัตรากำลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส