นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163125
Page Views 279909
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกิจการสภา
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาขยาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 9520
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ส.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.9 KB 21537
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่13 สิงหาคม 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.04 KB 21528
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.27 KB 21576
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดครั้งแรก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.97 KB 21543
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.97 KB 21645

การจดทะเบียนพาณิชย์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 25791

หนังสือสัญญาการใช้น้ำประปา
แบบคำร้องขอใช้ / ยกเลิกน้ำประปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.19 KB 9525

แบบคำขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 957.98 KB 9517

แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.55 KB 9518
แบบรับรองสถานะของครัวเรือนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.95 KB 9516
แบบคำร้องขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.84 KB 9519
แบบคำร้องขอคัดค้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.88 KB 9519
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.46 KB 9517

แบบฟอร์มคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.35 KB 9517