นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163103
Page Views 279887
 
กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
วิศกรโยธา

นายมนต์ชัย หนูสม
นายช่างโยธา

นายสนธยา ชัยสง
เจ้าพนักงานประปา

นางสาวปิยฉัตร ชูรอด
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายมานพ สุวรรณอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายวิโรจน์ เรืองพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายธนากร พรมแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายยุทธนา จันทร์เอียด
คนงาน

นายศรายุทธ์ ชูช่วย
คนงาน

นายสนธยา ขาวอินทร์
คนงาน

นายชยุตม์ พูลเพิ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายไพโรจน์ คงทองฉิม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวกนกวรรณ ปานสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ