นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 186346
Page Views 337299
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566 เริ่ม เดิน-วิ่ง เวลา 06.00 น. (12 พ.ค. 66)
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (08 พ.ค. 66)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ (08 พ.ค. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (24 เม.ย. 66)
การร่วมจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (18 เม.ย. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (24 มี.ค. 66)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔0 (14 ก.พ. 66)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธูรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อบริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 (09 ก.พ. 66)
การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (03 ก.พ. 66)
เชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับเทศบาลตำบลนาขยาดร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 (25 ม.ค. 66)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (18 เม.ย. 66)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (11 เม.ย. 66)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (11 เม.ย. 66)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (11 เม.ย. 66)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (11 เม.ย. 66)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (20 ม.ค. 66)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (20 ม.ค. 66)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น (06 ม.ค. 66)
สัญญาจ้างก่อสร้าง บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด (06 ม.ค. 66)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น (06 ม.ค. 66)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 JM 05 มิ.ย. 66
test test 17 พ.ค. 66
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 JM 15 พ.ค. 66
สอบถามตำแหน่งว่าง กัลยา จันแดง 09 ก.ค. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปิดเทอม) จำนวน 30 วัน สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน ๕ โรงเรียน (07 ก.ย. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๒๖ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 70 วัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน 3 ศูนย์ (23 มิ.ย. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 70 วัน สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 70 วัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ข่าวสารกองคลัง
ประชาสัมพันธ์ งบรายรับจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (06 มิ.ย. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (06 มิ.ย. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบรายรับจ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 (10 พ.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 (10 พ.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบรายรับจ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 (07 เม.ย. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (07 เม.ย. 66)
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ปีงบประมาณ 2566 (07 เม.ย. 66)
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส2 (07 เม.ย. 66)
ประชาสัมพันธ์ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน2565 (10 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 มี.ค. 66)
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด
เรื่อง ขายครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานราชการต่อไป (10 พ.ค. 66)
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (03 มี.ค. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 / 2566 (03 มี.ค. 66)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (28 ก.พ. 66)
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 (28 ก.พ. 66)
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข็น-หนองในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (20 ม.ค. 66)
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาขยาด (16 ม.ค. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 (28 ธ.ค. 65)
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 12 เดือน กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด (28 ธ.ค. 65)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (29 พ.ย. 65)
 
กฎหมายน่ารู้
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (18 เม.ย. 66)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (16 ม.ค. 66)
เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 (03 ส.ค. 65)
ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย (27 มิ.ย. 65)
สาระสำคัญพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (22 มิ.ย. 65)
นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่ (09 มิ.ย. 65)
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน (08 มิ.ย. 65)
ปลอมลายเซ็นมีความผิดฐานปลอมเอกสาร (07 มิ.ย. 65)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (20 ต.ค. 65)
 
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาดในปีงบประมาณ 2565
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ด้านเสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาลตำบลนาขยาดในปีงบประมาณ 2565
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาดในปีงบประมาณ 2565
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS