นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163170
Page Views 279954
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (24 มี.ค. 66)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔0 (14 ก.พ. 66)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธูรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อบริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 (09 ก.พ. 66)
การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (03 ก.พ. 66)
เชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับเทศบาลตำบลนาขยาดร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 (25 ม.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร (23 ม.ค. 66)
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง (23 ม.ค. 66)
การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (04 ม.ค. 66)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 ปีใหม่ 2566 ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดย.... เทศบาลตำบลนาขยาด (22 ธ.ค. 65)
การประกาศใช้บัญญัติราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (20 ธ.ค. 65)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (20 ม.ค. 66)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (20 ม.ค. 66)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น (06 ม.ค. 66)
สัญญาจ้างก่อสร้าง บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด (06 ม.ค. 66)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น (06 ม.ค. 66)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) (06 ม.ค. 66)
เรื่อง ราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านไสควายฟัน หมู่ที่ 11 ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (06 ธ.ค. 65)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข็น - หนองในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 พ.ย. 65)
เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยางผึ้ง - โคกพังตาล หมู่ที่ 1 บ้านศาลาต้นรักษ์ ตำบลนาขยาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,248 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุนน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 65)
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงคอนกรีตดาดป้องกันดารกัดเซาะ ถนนสายหัวโหด - ขันหมู่ หมูที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (18 พ.ย. 65)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
สอบถามตำแหน่งว่าง กัลยา จันแดง 09 ก.ค. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปิดเทอม) จำนวน 30 วัน สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน ๕ โรงเรียน (07 ก.ย. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๒๖ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 70 วัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน 3 ศูนย์ (23 มิ.ย. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 70 วัน สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 70 วัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาขยาด จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ข่าวสารกองคลัง
ประชาสัมพันธ์ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน2565 (10 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 มี.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 มี.ค. 66)
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายรับจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 (06 ก.พ. 66)
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอนาขยาด จังหวัดพัทลุง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 (06 ก.พ. 66)
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาขยาด ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (05 ม.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566 (05 ม.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบรับจ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 66)
ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (06 ธ.ค. 65)
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (03 มี.ค. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 / 2566 (03 มี.ค. 66)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (28 ก.พ. 66)
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 (28 ก.พ. 66)
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข็น-หนองในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (20 ม.ค. 66)
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาขยาด (16 ม.ค. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 (28 ธ.ค. 65)
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 12 เดือน กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด (28 ธ.ค. 65)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (29 พ.ย. 65)
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2566 (27 ต.ค. 65)
 
กฎหมายน่ารู้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (16 ม.ค. 66)
เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 (03 ส.ค. 65)
ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย (27 มิ.ย. 65)
สาระสำคัญพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (22 มิ.ย. 65)
นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่ (09 มิ.ย. 65)
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน (08 มิ.ย. 65)
ปลอมลายเซ็นมีความผิดฐานปลอมเอกสาร (07 มิ.ย. 65)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (20 ต.ค. 65)
 
    เมษายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาดในปีงบประมาณ 2565
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ด้านเสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาลตำบลนาขยาดในปีงบประมาณ 2565
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาดในปีงบประมาณ 2565
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS