นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163097
Page Views 279881
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายปาริชาติ จำนงค์
ประธานสภาเทศบาล

นายปรีชา แก้วคง
รองประธานสภาเทศบาล

นายประยงค์ ฤทธิ์ตรีเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประจำ สงคง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายโผน ชูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายเพียร สงคง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายอนันท์ รามรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายวิทร คงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายบุญให้ รัตนพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นายประเสริฐ ยอดราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นายสาธิต ชัยด้วง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นายสุพัฒ พรหมทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2