นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163196
Page Views 279980
 
กองการศึกษา

นายอุดร ชูรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุพาณี ชูช่วย
นักวิชาการการศึกษา

นางสาวอรวรรณ สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพรรณี ชูรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางจิราภรณ์ ทองหนู
ครู

นางสุภาพร สันติวิริยวงศ์
ครู

นางบุญรัตน์ สุวรรณ
ครู

นางสายจิต หนูนะ
ครู

นางจุลีรัตน์ เพชรขาว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวณัฐรินีย์ ฐิโตประการ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวรัตติยา ไชยทองขาว
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


คนงาน

นางสาวนารีรัตน์ ช่วยเพ็ง
คนงาน