นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163185
Page Views 279969
 
กองคลัง

นางอัญชลี อนุมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธีรภัทร นาแพง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางยุวดา ชูมากเลี่ยม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ ชูอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจิรพรรณ บัวยก
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพุทธิดา ประทุมสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจุติวรรณ ยอดราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะมาศ ด้วงคง
คนงาน

นางสาวอภิญญา ปาละกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ