นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163096
Page Views 279880
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (20 ม.ค. 66 | อ่าน 43 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (20 ม.ค. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น (06 ม.ค. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
สัญญาจ้างก่อสร้าง บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด (06 ม.ค. 66 | อ่าน 26 ครั้ง)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกส์ มอส คอนสตรัคชั่น (06 ม.ค. 66 | อ่าน 26 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) (06 ม.ค. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
เรื่อง ราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านไสควายฟัน หมู่ที่ 11 ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (06 ธ.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข็น - หนองในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 พ.ย. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยางผึ้ง - โคกพังตาล หมู่ที่ 1 บ้านศาลาต้นรักษ์ ตำบลนาขยาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,248 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุนน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงคอนกรีตดาดป้องกันดารกัดเซาะ ถนนสายหัวโหด - ขันหมู่ หมูที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (18 พ.ย. 65 | อ่าน 79 ครั้ง)
เรื่อง ราคากลางงานโครงการปรับปรุงคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะ ถนนสายลานแซะ - หัสคุณ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (18 พ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (17 พ.ย. 65 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 23 - 002 สายบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ำ ตำบลนาขยาด กว้าง 5 เมตร ยาว 916 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุลูกรัง กว้างตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,580 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 พ.ย. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (10 พ.ย. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (10 พ.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข็น - หนองในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (10 พ.ย. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยางผึ้ง - โคกพังตาล หมู่ที่ 1 บ้านศาลาต้นรักษ์ ตำบลนาขยาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,248 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยางผึ้ง - โคกพังตาล หมู่ที่ 1 บ้านศาลาต้นรักษ์ ตำบลนาขยาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,062 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,248 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (08 พ.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง รถราชการของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (08 พ.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒๓-00๒ สายบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโงกน้ำ ตำบลนาขยาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑๖ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ไหล่ทางวัสดุลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๘0 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (08 พ.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)