นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163138
Page Views 279922
 
ข่าวสารกองคลัง
ประชาสัมพันธ์ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน2565 (10 มี.ค. 66 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 มี.ค. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 มี.ค. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายรับจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 (06 ก.พ. 66 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอนาขยาด จังหวัดพัทลุง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 (06 ก.พ. 66 | อ่าน 50 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลนาขยาด ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (05 ม.ค. 66 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566 (05 ม.ค. 66 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 66 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบรับจ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 66 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (06 ธ.ค. 65 | อ่าน 84 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (02 ธ.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์งบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29 พ.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (07 พ.ย. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (07 พ.ย. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงผลงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส4 (19 ต.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (06 ต.ค. 65 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566 (04 ต.ค. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 (04 ต.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 (04 ต.ค. 65 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)